ปชช.ร่วมบรรพชาบูชาธรรมมหาปูชะนียาจารย์ 5,000รูป ฟื้นฟูประเพณีบวชเข้าพรรษาของชายไทย

buy modafinil pills online     เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (ป.ธ.9,ราชบัณฑิต) เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์พิธีบรรพชาธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2562 โดยมีชายไทยกว่า 5,000 คน จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมบวช ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

    บรรยากาศพิธีขอบรรพชาและคล้องอังสะ ขอสรณคมน์และศีล พิธีขอนิสัยเป็นสามเณรก่อน โดยธรรมทายาทมีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบทระหว่างวันที่ 14-15 ส.ค. 62 ที่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากนั้นพระธรรมทายาทมีกำหนดอธิษฐานจำพรรษา (ปัจฉิมพรรษา) และปฏิบัติธรรมตลอดพรรษาที่วัดพระธรรมกาย จังหัดปทุมธานี ซึ่งโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช 2562 วัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ค. ถึง 12 พ.ย. 62 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้สั่งสมบุญและเป็นแบบอย่างอันดีในการเกิดโครงการเช่นนี้ ให้ผู้ร่วมโครงการได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาของชายไทย เป็นการบวชทดแทนคุณบิดา มารดา และมหาปูชนียาจารย์…