บิ๊กแจ๊สสู้ภัยแล้งขุดลอกคลองระบายน้ำและมอบเงินช่วยค่าน้ำมันสูบน้ำช่วยชาวบ้าน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี และนายเสวก ประเสริฐสุข นายก อบต.เชียงรากใหญ่ พร้อมทีมงานคนรักปทุมได้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านเกษตรกร และมอบเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันสูบน้ำเข้าคลองระบายน้ำที่แปด ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เนื่องจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนชาวหนองเสือเนื่องจากภัยแล้งที่มีระยะเวลานานถึง 6 เดือน ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ปริมานน้ำในคลองก็ยังไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทีมงานคนรักปทุมจึงได้เช่าโป๊ะรถแม็คโครเพื่อขุดร่องแหวกทางน้ำเพื่อให้น้ำสามารถไหลใดสะดวก เนื่องจากคลองแห้งมานานทำให้หญ้าและวัชพืชขึ้นกีดขวางทางน้ำไหล เกษตรกรชาวหนองเสือสูบน้ำใช้ในแปลงเกษตรไม่ได้ นอกจากนี้สภาพคลองระบาดน้ำที่แปดสูงกว่าคลองระพีพัฒน์ ชาวบ้านจึงต้องตั้งเครื่องสูบน้ำและรวบรวมเงินกันเป็นค่าน้ำมัน และพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้สมทบช่วยเหลือค่าน้ำมันจำนวน 5,000 บาท
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า ทางทีมงานคนรักปทุมได้เคลื่อนย้ายโป๊ะรถแม็คโครแหวกคลองระบายน้ำมาจากคลองเก้าตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 โดยได้ทำการแวกร่องน้ำมุ่งไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรจนทะลุถึงคลองระพีพัฒน์และ ชาวบ้านได้ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์เข้ามาในคลองระบายน้ำที่แปด จากนั้นย้ายโป๊ะรถแม็คโครแหวกคลองด้านทิศใต้ เพื่อให้ประชาชนใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง ประชาชนจะให้ทีมงานคนรักปทุมดำเนินการขุดลอกคลองต่อไปขอให้รวบรวมรายชื่อกันมา จะได้ดำเนินการต่อไปได้อละเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
นายสุดใจ น้อยสว่าง อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 3 หมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากชาวเกษตรกรและชาวบ้านไม่สามารถสูบน้ำจากคลองระบายน้ำที่คลองแปดได้ทำให้ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค เพราะสภาพคลองมีลักษณะตื้นเขินไม่มีการขุดลอกมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เมื่อมีทีมงานคนรักปทุม นำโดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นำโป๊ะรถแม็คโครแหวกดินในคลองเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ชาวบ้านสามารถสูบใช้น้ำได้ประโยชน์ ตนเองในนามของตัวแทนชาวบ้านขอขอบคุณที่ช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านรู้สึกดีใจมาก…