“บิ๊กอู๊ด” มาเอง ลุยสุวรรณภูมิ แก้ปัญหานักท่องเที่ยวต่อแถวยาวเหยียด

จากเหตุการณ์ประท้วงในสนามบินฮ่องกง ในวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา จนมีการยกเลิกเที่ยวบิน ก่อให้เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และปัญหาผู้โดยสารแถวยาวที่ช่องตรวจ ซึ่งได้ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อโซเชียลเมื่อเร็ว ๆ นี้ อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีการใช้จ่ายในระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งทาง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข

ล่าสุด พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติหน้างานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยความสะดวกการตรวจหนังสือเดินทาง โดยไม่กระทบต่อหลักความมั่นคง เน้นย้ำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่น ๆ ทั่วประเทศ ปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์ผู้โดยสารในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น และเที่ยวบินล่าช้า

และยังสั่งการให้ใช้กำลังพลที่มีอยู่อย่างเต็มอัตรา เพิ่มเจ้าหน้าที่มาเสริมเวรนอกเวลาเพื่อให้เต็มทุกช่องตรวจ จัดเจ้าหน้าที่เกลี่ยผู้โดยสารไปโซนที่มีปริมาณน้อยกว่า และจัดช่องทางสำหรับกลุ่ม priority เช่น คนพิการ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ คนชรา เพื่อไม่ให้แถวยาวสะสม ส่วนคนไทย สามารถใช้ช่องตรวจอัตโนมัติ (Automatic Channel) ซึ่งใช้เวลาเพียง 20 วินาทีได้เลย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

อีกทั้งการนำระบบ Biometrics มาใช้ก็ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจผู้โดยสารได้มากขึ้น รวมถึงการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรองรับเหตุการณ์ระงับเที่ยวบินชั่วคราวจากสภาพอากาศ และกำหนดให้มีการประเมินผลหลังจากเกิดเหตุ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุง และพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากการที่ สตม. ได้มีการรับกำลังพลจากข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก มาปฏิบัติงานเพิ่มที่สนามบิน หลังจากได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากำลังเพิ่ม ขณะนี้สตม.มีกำลังพลเพิ่มขึ้นกว่าช่องตรวจ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ได้สั่งการให้ตำรวจระดับผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ลงไปควบคุมดูแลการปฏิบัติและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใกล้ชิด นอกจากนี้ จะมีการประชุมหัวหน้าหน่วยระดับสารวัตรขึ้นไปที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในสนามบินทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติร่วมกัน ในวันที่ 22 ส.ศ.นี้ ที่สตม.(สวนพลู) ต่อไป…

ขอขอบคุณ ไทยรัฐ