บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมอบเงินสินไหมแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 5 แสนบาท

นายสมชาย ลีหล้าน้อย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพิมล ผจก.ภาคกลาง บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ , นายพีระยศ เหมะสิขัณฑกะ ผอ.คปภ.ปทุมธานี , นางเปมิกา นิติเวชวิทยา ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาปทุมธานี และพลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเดื่อ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบค่าสินไหมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้แก่ทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน วฉม 11 กทม. เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กกท 376 ปทุมธานี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย และ ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถานที่เกิดเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางเดื่อ ถนนปทุมธานีสายใน หมู่ 4 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุทั้ง 2 คัน มีการจัดทำ “ประกันภัยภาคบังคับกับทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีเสียชีวิต รายละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) รวม 2 ราย เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำ พรบ.ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็น พรบ.ภาคบังคับที่ให้รถทุกชนิดทุกประเภทจัดทำ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ.