นอภ.ลำลูกกาชวนเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวตลาดน้ำร้อยปีลำลูกกามาที่เดียวครบทุกแนว

     เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ตลาดน้ำร้อยปีลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายยงยุทธ ป้อมเอี่อม นายอำเภอลำลูกกา และนายกิตติเดช ลานทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา ร่วมแถลงข่าว เทศกาลท่องเที่ยวตลาดน้ำร้อยปีลำลูกกา ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักและมาเยี่ยมเยือนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของอำเภอลำลูกกา และจับจ่ายซื้อสินค้ากับผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนชุมชน

     ด้าน นายกิตติเดช ลานทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวว่า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลท่องเที่ยวตลาดร้อยปีลำลูกกา มีทั้งการจัดแสดงอาหารประจำถิ่นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการจัดบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอลำลูกกา การสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอลำลูกกา และยังมีกิจกรรมการจัดการแข่งขันเรือพาย การแสดงของกลุ่มนักเรียน ผู้สูงอายุ กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ จัดการแข่งขันชกมวยไทย มีการแข่งขันการประกอบอาหารโดยใช้ปลาดุกเป็นวัตถุดิบหลัก และยังมีศูนย์ให้การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวตลาดร้อยปีลำลูกกา จัดขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกา ตลาดน้ำร้อยปีลำลูกกา และบริเวณวัดนังคัลจันตรี ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 3 วัน 3 คืน มาที่เดียวครบทุกแนว

    ส่วน นายยงยุทธ ป้อมเอี่อม นายอำเภอลำลูกกา กล่าวว่า อำเภอลำลูกกาได้มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอโดยการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอลำลูกกาที่หลากหลาย เช่น วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาชุมชนที่สำคัญ มีศาลหลักเมือง วัด โบสถ์ มัสยิดเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ศาลหลักเมืองอำเภอลำลูกกา วัดวัดนังคัลจันตรี ตลาดน้ำร้อยปีลำลูกกา ท่วมกลางความเป็นเมืองกิ่งชนบท อำเภอลำลูกกายังมีวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งคลองและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า แหล่งกำเนิดตะกร้าหวายเมืองไทย มีสะพานไม้ 119 ปี และปลาดุกของดีอำเภอลำลูกกา ควรแก่การถ่ายทอดสืบสานเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น พัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานขยายไปสู่ระดับ SMEs สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน ในส่วนของตลาดน้ำร้อยปีลำลูกกาเป็นศูนย์รวมตลาดแบบประสมประสานระหว่างประชาชนในชุมชน พ่อค้า เอกชน และส่วนราชการร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับผู้คนภายในท้องถิ่นอีกด้วย…