ทีเซลส์ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฟรี สานต่อโครงการฝังรากฟันเทียม

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 100 คน ที่มีปัญหาเรื่องฟันและประสบปัญหาสุขภาพช่องปาก เข้าตรวจสุขภาพช่องปากได้ฟรี

     ภายในงานมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนำโดย ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงคลินิก โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พร้อมให้คำแนะนำวิธีดูแลสุขภาพปากและช่องฟันง่าย ๆ ด้วยตัวเอง และกิจกรรมสันทนาการปาเป่าโยนห่วงได้รับของรางวัลตุ๊กตา ให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายเวลารอรับการตรวจช่องปากจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้จากข้อมูลส่วนใหญ่จะพบว่า ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดจะไม่มีความรู้และศึกษาข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องทำงาน เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จึงคิดว่า “ไม่มีฟัน” ก็ไม่เป็นไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว “ฟัน” คือสิ่งที่สำคัญมาก นอกจากจะทำให้เรามีความมั่นใจ ฟันยังช่วยให้เราบดเคี้ยวอาหาร เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพราะฉะนั้นการมีสุขภาพฟันที่ดี สุขภาพร่างกายก็จะดีตามไปด้วย โดยหลักการง่ายๆ ที่อยากแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ ก็คือ ควรตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุกปี และรับบริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา รวมทั้งการใส่ฟันเทียมทดแทนฟันที่สูญเสียไป อย่างเหมาะสม หมั่นทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอ บ้วนปากหลังมื้ออาหารทุกครั้ง นอกจากนี้ยังควรแปรงซอกฟัน รวมถึงทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟัน บริเวณเหนือเหงือกที่เป็นช่องว่างใหญ่ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของฟันอีกด้วย

     นางสาวรัตนา วรปัสสุ รักษาการผู้อำนวยการ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า กิจกรรม “รักษ์ฟัน” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาฟันและปัญหาสุขภาพช่องปาก เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย เนื่องจาก “ฟัน” มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ใช้บดเคี้ยวอาหาร หากฟันไม่ดีหรือมีปัญหา ก็จะส่งผลระยะยาวเรื่องสุขภาพ ดั่งกระแสพระราชดำรัสของในหลวงราชกาลที่ 9 ที่เคยตรัสไว้ว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง”

     ดังนั้น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย พร้อมให้คำแนะนำผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุที่จัดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-564-6960-1 , 02-564-7000 หรือ www.adtec.or.th