ตำรวจทางหลวงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

Sikeston เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มีนาคม 2563 พ.ต.ต.ธนศักดิ์ ปราสาททอง สว.สทล.กก1.บก.ทล. นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจิตอาสา พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทำความสะอาด บริเวณทางเท้าถนนพหลโยธินบริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจิตอาสาได้ตรวจเช็คร่างกายทุกนายตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จากนั้นร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดบริเวณรอบกองกำกับการ ตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการป้องกันการแพระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจทางหลวง ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาบนที่มาติดต่อราชการ นอกจากนี้ยังได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามเสาไฟและรั่วที่กัน บริเวณที่รอรถประจำทาง พร้อมทำความสะอาดบริเวณทางเดินเท้าในจุดซุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาด …