ซีพีออลล์มอบเงิน1ล้านรพ.ประชาธิปัตย์ จากแคมเปญลดวันละถุงคุณทำได้เฟส2

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้แก่ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จากแคมเปญ ลดวันละถุง คุณทำได้เฟส2 เปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นเงินได้ถึง 77 ล้านบาท 77โรงพยาบาลทั่วประเทศ ตามปณิธานของซีพีออลล์ นั่นคือ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส โดยมีนายสันติ อัมพรมหา รองผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ เจตนารมณ์ของการมอบเงินจากโครงการฯ โดยมีนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ,นายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์เป็นผู้รับมอบ
ด้านนายสันติ อัมพรมหา รองผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการต่างๆตามปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” จากความมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ซีพี ออลล์ จึงได้จัดงานประกาศเจตนารมณ์ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก” ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ พร้อมแคมแปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” โดยมี ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์เชิญชวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 20 สตางค์ต่อถุง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าประชาชนอย่างดียิ่ง

ส่วน นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับเงิน 1 ล้านบาท ที่ได้จากโครงการนี้สามารถนำมาต่อยอดและไปทำประโยชน์ได้เยอะเลยครับ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน สามารถแปรเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นได้หลายชิ้นและสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย โครงการนี้เป็นประโยชน์มากมาย เปลี่ยนจากขยะที่สิ้นเปลืองเป็นมลพิษตกค้าง มาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยชีวิตคนได้ ผมว่าสิ่งที่ดี มาก ๆ ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยที่จะได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีและครบครันมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากและขอขอบคุณสำหรับโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” นอกจากจะช่วยลดขยะตกค้างแล้ว ยังสามารถนำเงินส่วนนี้มาช่วยทำให้การแพทย์ของประเทศไทยได้มีศักยภาพและมีความพร้อมที่ดีมากขึ้น
ทางด้านนายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลเองก็เข้าร่วมเช่นกัน โดยงดใช้ถุงพลาสติกในการรับยา แต่เปลี่ยนเป็นถุงผ้าในการรับยา และไม่คิดว่าโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จะได้รับเงินส่วนนี้ ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง สำหรับประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้ง ก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทย ต่อยอดในการใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน ถ้าเราช่วยกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมากขึ้น สุขภาพเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น…