ชื่นชมนักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าอันดับ 1 สอบครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวณัฐสุดา เหมือนรุ้ง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สอบคัดเลือกตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแน่งครูผู้ช่วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถาบันการศึกษาที่ได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มเทพมหานคร สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 126 คน และดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 94 คน นั้น ซึ่งนางสาวณัฐสุดา เหมือนรุ้ง ได้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลำดับที่ 1 ของกลุ่มวิชาภาษาไทย


โดย นางสาวณัฐสุดา เหมือน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากเพราะถือเป็นการสอบสนามแรก และกลุ่มวิชาภาษาไทยมีผู้สมัครมากที่สุด ยอมรับว่าตอนแรกกดดันมาก เพราะเป็นความฝันของเราและความหวังของครอบครัวที่อยากจะให้บรรจุเป็นข้าราชการครู จนสุดท้ายก็ทำสำเร็จตามที่หวังไว้ และที่สำคัญเพื่อนๆ จาก มรภ.วไลยอลงกรณ์ ทุกสาขาวิชาที่ไปสอบด้วยกันก็สอบติดทุกคน สำหรับการเตรียมตัวคือต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางสังกัดกรุงเทพมหานคร และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครสอบ รองลงมาก็คือการเตรียมเอกสารแนะนำตัว เช่น แฟ้มสะสมผลงาน และแผ่นพับ เพราะเป็นการสัมภาษณ์ต้องให้กรรมการเห็นตัวตนของเราให้มากที่สุด และเห็นทักษะต่าง ๆ รวมไปถึงความสามารถของเราด้วย ซึ่งการที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากอดีตที่เคยเป็นวิทยาลัยครูมาก่อน และตรงกับสายงานที่เราได้ศึกษา ทำให้ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการเป็นครูได้อย่างมืออาชีพ ถือเป็นส่วนหนึ่งทำให้ประสบความสำเร็จได้ในวันนี้


ท้ายที่สุดสิ่งที่อยากจะฝากถึง เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ที่กำลังจะสอบครูผู้ช่วยว่า ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนครู ทุกคนที่กำลังจะสอบครูผู้ช่วย ขอให้มุ่งมั่นอ่านหนังสือด้วยความสบายใจ ไม่ต้องกดดันตัวเอง พยายามทำให้เต็มที่ที่สุด ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ขอให้อย่าละความพยายาม สักวันโอกาสนั้นจะต้องเป็นของเรา นางสาวณัฐสุดากล่าว
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ที่สอบครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาต่างๆ อีก ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย นายโยธิน ทิพย์มนต์ และนายพงศ์พาณิชย์ รักใคร่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวเบญจา สิงห์ทอง นางสาวมัธนา ประทีปแก้ว และนายนวพนต์ มณีวรรณ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวกชวรรณ กลุ่มเกลี้ยง และนางสาวสุภาพร สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้.