ชาวลำลูกการ่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ที่วัดโสภณาราม ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ ดร. เจ้าคณะตำบลลำไทร เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายยงยุทธ หว่างปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีคณะสงฆ์จำนวน 155 รูป จาก 23 วัดในอำเภอลำลูกกา และหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ภายในพิธีมีกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา

ด้าน พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ ดร. เจ้าคณะตำบลลำไทร เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม กล่าวว่า มหาเถรสมาคม มีมติว่าให้มีการประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ ทั่วราชอาณาจักร โดยจังหวัดปทุมธานี มี 7 อำเภอ ให้จัดพิธีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และวันนี้ได้หมุนเวียนจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ที่ อ.ลำลูกกา เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวลำลูกกา ได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่งคงสืบไป …