ชาวปทุมต้านโกง ยืนหนังสือ จี้ประธาน ป.ป.ช.เมื่อไรสรุปผลสอบ อบจ.ปทุมธานี หลังรอมานานหลายปี

http://preferredmode.com/tag/bike-style/page/38/ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายชณัฐ รานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง และกลุ่มประชาชนลูกปทุมต้นแบบต้านโกง จังหวัดปทุมธานี ได้ไปยื่นหนังสือกับ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ซื้อเครื่องออกกำลังสูงเกินจริง 44 ล้าน โดยส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิด รวมถึงการทุจริตจัดซื้อถุงยังชีพ ซึ่งเรื่องอยู่ในการพิจารณาของ ปปช. แต่เรื่องผ่านมาหายปีแล้ว โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีมูลความผิดและได้นำเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อชี้มูลความผิดกับนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและผู้เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่นำเรื่องเข้าองค์คณะเพื่อพิจารณาสรุปผลการสอบให้ประชาชนได้ทราบความเป็นจริง ทั้งที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

 

นายชณัฐ รานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง กล่าวว่า วันนี้เวลา 13.00 น. ได้เดินทางมายื่นหนังสือทวงถามการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หลังจากที่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้สั่งการให้เลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงได้เลื่อนการประชุมในครั้งต่อไป รายละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น ต่อมามีข่าวลือว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้นำเรื่องการตรวจสอบการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งผลเสียให้กับหน่วยงานของ ป.ป.ช. เป็นอย่างมาก จึงได้เดินมามายื่นหนังสือเพื่อสอบถามความคืบหน้าและขอทราบว่ามีการวิ่งเต้นไม่ให้นำเรื่องการตรวจสอบการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่วาระการประชุมหรือไม่ และจะมีการนำเรื่องตรวจสอบการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อใด ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 15 วัน.