ชาวบ้านสงสัยคำสั่งย้ายผู้กำกับน้ำดีด่วน

buy Pregabalin in usa เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีกลุ่มประชาชนจำนวนมากเสียดายที่ พ.ต.อ.ทัชวัฒน์ สายโยธา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้วที่เป็นตำรวจน้ำดี ถูกคำสั่งย้ายด่วน
ด้านประชาชนได้กล่าวว่า มีความเสียใจและเสียดายที่ พ.ต.อ.ทัชวัฒน์ สายโยธา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้วที่เป็นตำรวจน้ำดี ไม่เส้น และได้พัฒนาพื้นที่ให้พัฒนาได้อย่างดีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมีการเข้าถึงชาวบ้านและผู้นำทางศาสนา เป็นคนพื้นที่เดิมที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่มาก่อนยาวนานจากนั้นถูกย้ายไปและกลับมาในตำแหน่งผู้กำกับฯ เรื่องของการบริหาร ที่มีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น เช่นไม่ได้ตั้งด่านกันทุกวันอย่างที่ก่อนท่านจะมาตั้งตามความเหมาะสม ชาวบ้านไม่เดือดร้อนอีกทั้งยังได้ทำผลงานไว้มากมายอย่างเช่น การเคลียรถของกลางที่เป็นมหากาพมาเป็นเวลานานหลายปี ได้ถูกสั่งคืนให้กับเจ้าทุกข์ และได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายเพื่อที่จะย้ายออกนอกพื้นที่ต่อไป มีการปรับปรุงภูมิทัศน์จากเดิมบริเวณหน้าโรงพักจะเต็มไปด้วยสุสานรถ ส่วนด้านหลังเป็นโรงพักหลังเดิมที่ถูกรื้อถอนแล้วไม่สมบูรณ์มีสภาพรกร้าง ไม่เป็นที่พึ่งประสงค์ในการเข้ามาใช้บริการของประชาชน ต่อมาได้ถูกจัดระเบียบใหม่ จนมีสภาพที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้านการทำงานก็ใช้หลักรัฐศาสตร์ไม่ได้ใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเดียว


ได้ทราบว่าผู้กำกับใหม่ที่เข้ามานั้นเป็นเด็กของผู้ใหญ่ในรัฐบาลซึ่งอาจจะมีเรื่องตอบแทนกันบางอย่างหรืออย่างไรเราไม่ทราบ ทั้งนี้ผู้กำกับใหม่ที่มาอาจจะไม่รู้พื้นที่เหมือนอย่างผู้กำกับท่านเดิม จึงอยากได้คนที่รู้พื้นที่มีความเข้าใจในปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่ในหลายมิติและได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ก็หวังว่าผู้กำกับท่านใหม่คงจะปรับตัวได้เร็ว และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ทางชุมชนเห็นเหมือนกันคือ ท่านผู้กำกับที่ถูกย้ายไปเป็นการย้ายนอกฤดูกาล เป็นการย้ายที่เป็นคำสั่งพิเศษ เป็นเรื่องที่พูดกันว่าผู้กำกับมีสายสัมพันธ์กับนายตำรวจที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบางคน ซึ่งเมื่อเข้ามาในพื้นที่จริง ๆ แล้วจะทราบว่า ท่านผู้กำกับนั้นมีความเป็นกลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี ไม่ใช่เป็นหัวคะแนนของใคร เป็นการถูกป้ายสีให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และทำงานได้เพียง 8 เดือน ไม่มีเส้นสายในกรมตำรวจที่ถูกรังแก จากที่อยู่ปทุมธานีต้องย้ายไปอยู่ที่วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง ทั้งที่คำสั่งระดับผู้กำกับได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่กลับมีคำสั่งย้ายด่วนมาคนเดียวและไกลออกไป ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ข้าราชการที่อาจจะถูกรังแก…