ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 มอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์สิ่งของจำเป็นสู้ภัยโควิด-19 ให้โรงเรียนรองรับเปิดเทอม

http://annedickson.co.uk/?p=52 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ (อำเภอคลองหลวง) , ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-19 เพื่อสถานศึกษาในชุมชนรองรับวันเปิดภาคเรียน เป็นสาธารณสงเคราะห์ ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19
โดยมี นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย นายธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมด้วย อ.วรรณิภา อ่อนละมูล รองประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ (อำเภอคลองหลวง) และผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมเพรียงกันมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-19 ประกอบด้วย สเปรย์แอลกอฮอล์ Sanitizer สำหรับฉีดทำความสะอาดมือ บรรจุ 450 มล. จำนวน 6 ขวด พร้อมแบบสำหรับเติม บรรจุ 1 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน, ที่กดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบบเท้าเหยียบ ชนิดโลหะ พร้อมแบบสำหรับเติม จำนวน 2 แกลลอน ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผอ.ปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบฯ, โรงเรียนจารุศรบำรุง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผอ.สุชาวดี สุทธิวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบฯ, โรงเรียนปากคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผอ.ศุภวรรณ การุญญะวีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบฯ และโรงเรียนบ้านบึง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผอ.ครองธรรม แก่นน้อย เป็นผู้รับมอบฯ
ในโอกาสเดียวกัน บริษัท บาร์เทอร์ สมาร์ท จำกัด โดย พ.ต.ดร.ธนพงศ์ จันทร์ทอง, คุณอมรรัตน์ วงศ์ประสิทธิ์ ร่วมกับสมาชิกฯ พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบุญสมทบมอบอุโมงค์พ่นแอลกอฮอล์ Anti Covid-19 จำนวน 1 ชุด อีกด้วย ทั้งนี้ คณะทำงานฯ มีแผนขยายการลงพื้นที่ดำเนินงานมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-19 เพื่อสถานศึกษาในชุมชน เป็นสาธารณสงเคราะห์ ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป.