จุรินทร์ปล่อยคาราวานรถเร่ เร่งกระจายผักผลไม้ถึงมือผู้บริโภค ผลักดันส่งออกทางออนไลน์

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ตลาดไท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยรถคาราวานรถเร่ธงฟ้าฝ่าภัยโควิด-19 เร่งกระจายผลไม้และผักสดให้ออกไปสู่ผู้บริโภค เน้นการกระจายผลไม้ที่ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในประเทศผ่านช่องทางปกติ หรือทางออฟไลน์ เช่น ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเพิ่มการขายผ่านรถพุ่มพวง อย่างที่ตลาดไท เริ่มทำแล้ว และปลายเดือนเมษายนนี้ จะต่อด้วยโครงการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์
หลังจากปล่อยรถคาราวานรถเร่ธงฟ้าฝ่าภัยโควิด-19 ได้หารือกับร่วมกับ นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เจ้าของตลาดไท , นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย , นายนภินทร ศรีสรรพางค์ อุปนายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ พ่อค้าแม้ค้าภายในตลาดไทเพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกผักและผลไม้ในช่วงวิกฤตโควิด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ต้องช่วยเกษตรกร โดยกระตุ้นการบริโภคในประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งหาทางช่วยกระจายสินค้าออกไปให้ถึงประชาชนได้โดยเร็วที่สุดและถูกที่สุด ซึ่งมาตรการดูแลไวรัสโควิดไม่ให้แพร่กระจายทำให้ประชาชนออกมาซื้อสินค้าได้น้อยลงกว่าปกติ กระทรวงพาณิชย์จึงเห็นว่า ต้องใช้วิธี เอาของไปให้ลูกค้ามากขึ้น แทนที่จะรอให้ลูกค้ามาหาซื้อของเหมือนเคย และพบว่าการขนส่งมาที่ตลาดไท ยังดำเนินการได้อยู่ แม้ติดช่วงเวลาเคอร์ฟิว แต่ที่ตลาดได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขนส่งสินค้าที่มาถึงช่วงดึก ซึ่งมีการจัดที่พักนอนให้จนกว่าจะออกไปได้อีกครั้งในช่วงเวลาตีสี่

สำหรับผลไม้ระยะนี้เริ่มออกมากขึ้น เช่น มะม่วง ซึ่งตนสั่งการให้พาณิชย์จังหวัด และกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันหาแนวทางการกระจายผลไม้ และกำลังจัดทำฐานข้อมูลสำหรับผลไม้แต่ละชนิดทั้งอุปสงค์(ความต้องการ)และอุปทาน(ผลผลิต)ที่จะออกมา และเฟ้นหากลุ่มที่จะช่วยกระจายผลไม้ได้ เตรียมใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตรที่มีทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง มาช่วยเสริมกับพาณิชย์จังหวัดในการรวบรวมผลไม้ พร้อมขอความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยและแพล็ตฟอร์มการค้าต่าง ๆ ช่วยทำแคมเปญสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทยเกรดพรีเมี่ยมคุณภาพเทียบเท่าส่งออกแต่ปีนี้คนไทยจะได้กินของดีในราคาประหยัด ด้านการตลาดจะระดมทั้งช่องทางปกติ เช่น ตลาดชุมชน ร้านค้าธงฟ้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และช่องทางออนไลน์ที่จะมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์อีกครั้งปลายเดือนเมษายนนี้
สำหรับรถเร่ธงฟ้าฝ่าภัยโควิด จะจำหน่ายทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญ เช่น ไข่ไก่เบอร์ 3 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันปาล์ม เจลล้างมือ ปลากระป๋อง ข้าวหอมไทย ไปขายให้แก่ประชาชนในจุดใกล้บ้านเพื่ออำนวยความสะดวก และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผัก เริ่มจำนวน 350 คัน

สำหรับการส่งออก ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลก เร่งหาตลาดสั่งซื้อสินค้าเกษตรและอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลไม้ ข้าว ไก่ และอาหารสัตว์ แม้ขณะนี้เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศยังมีปัญหาจากมาตรการป้องกันโควิดอยู่บ้าง อาจผลักดันการส่งออกไม่ได้เต็มที่ ก็จะหารือกับภาคเอกชนหาแนวทางผลักดันต่อไป ซึ่งจะมีการหารือภาคเอกชน โดยในวันที่ 18 เมษายน จะหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการค้าข้าว จากนั้นในสัปดาห์หน้าจะพบกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ไก่ อาหารทะเล และภาคบริการที่มีศักยภาพในลำดับต่อไป โดยกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อระบบเศรษฐกิจการค้าเดินหน้าได้และให้ประโยชน์ตกถึงมือพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด เพราะถือเป็นรากฐานของประเทศที่สำคัญยิ่ง …