จิตอาสาร่วมปลูกต้นทองอุไร300ต้นในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบคลอง

check my blog วันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ร่วมกับประชาชนจิตอาสา สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขวางบน จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น ริมถนนเลียบคลอง โซน 6 หมู่ 6 ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้วได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ปรับสภาพ ริมคลองโซน 6 ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมริมคลองน้ำสายไหม ฝั่งตะวันออกและสถานที่ราชการให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้และร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละ ทั้งร่างกายและจิตใจ ในการอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน และหน่วยงานแบบยั่งยืน…