จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ปล่อยสารออแกนิคผสมจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

http://ifcus.org/wp-admin/ALFA_DATA เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ประตูระบายน้ำคลองเปรมใต้ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พันเอกสมบัติ ธัญญะวัน รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค1 และนายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก พร้อมประชาชนจิตอาสาร่วมปล่อยสารออแกนิคผสมจุลินทรีย์ Hero Biotech ลงในคลองเปรมประชากรเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบเปิดให้ใสสะอาด

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้ทำการทดสอบสารออแกนิคผสมจุลินทรีย์ Hero Biotech เพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยจัดทำพื้นที่ทดสอบในระบบปิด บริเวณคลองเปรมประชากร หน้าวัดเทวสุวรรณ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผลการทดสอบได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วพบว่าคุณภาพน้ำดีขึ้นโดยลำดับ เมื่อวัดจากปริมาณค่าออกซิเจนละลายน้ำ ลักษณะสีของน้ำ และขาดความเป็นกรดเบส ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำหน่วยการจิตอาสา 904 วปร. ภาค1 ดำเนินการปล่อยสารออแกนิคผสมจุลินทรีย์ Hero Biotech ลงในคลองเปรมประชากรเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบเปิด ตั้งแต่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จนถึงเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขตอำเภอเมืองปทุมธานี เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร โดยกำหนดปล่อยสารออแกนิคผสมจุลินทรีย์ Hero Biotech ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2562…