คำรณวิทย์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโคโรน่า รพ.ธรรมศาสตร์ เตรียมรองรับผู้ป่วย 8 จังหวัด

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานมูลนิธิมงคล-จงกลธูปกระจ่าง นำทีมคนรักปทุมนำอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าทั่วบริเวณจุดคัดกรองเชื้อโรคโคโรน่า และจุดให้บริหารคัดแยกผู้ป่วยภายในห้องโถงใหญ่ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต

เนื่องจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต มีหน้าที่รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลทั้ง 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยผู้ป่วยที่เป็นโรคสลับซับซ้อน โรคเรื้อรัง โรคที่มีความยากในการดูแลรักษา ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จึงมีการเตรียมความพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอุบัติภัยโรคระบาดและเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 รวมถึงตั้งจุดคัดกรอง และศูนย์ตรวจเฉพาะโรค พร้อมทีมเจ้าหน้าที่เมื่อมีเหตุผู้เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19ทั้งนี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง มีความห่วงใยประชาชน จึงได้นำทีมคนรักปทุมพร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นสารไบโอ Germ killer ulitma ฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท คีนน์ จำกัด ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันพัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เป็นน้ำยาที่ได้มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกยอมรับ ได้เข้าไปฉีดพ่น ภายในโรงพยาบาลฯ จุดคัดกรองผู้ป่วย ที่มีจำนวนผ็ใช้บริการจำนวนมากทุกวัน ได้ฉีดพ่นสารไบโอฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่…