คณะสงฆ์และศิษย์ตั้งโรงทานมอบถุงบรรเทาภัยโควิดสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

can you buy prednisone in spain เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับประชาชนเลียบคลองหนึ่ง จำนวน 500 ชุด เพื่อส่งมอบถึงประชาชน สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยห่วงใยช่วยเหลือผู้ได้รับความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่บ้านนายองอาจ ธรรมนิทา เลขที่ 24/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ด้าน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจสนองงานคณะสงฆ์ พร้อมกับภาคีเครือข่าย ฯ ได้ร่วมแรงรวมใจกันมอบทานมอบธรรม ส่งแรงใจ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 เราจะผ่านเรืองนี้ไปด้วยการแบ่งปัน รวมถึงได้มีโอกาสรวมกันกับครอบครัวญาติมิตรและผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดตั้งโรงทาน สนองพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ซึ่งเป็นแนวทางของคระสงฆ์ที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ ผมเองได้ร่วมกับวัดหลายแห่ง จึงได้มานึกถึงบ้านตัวเองที่เป็นบ้านเกิด จึงได้ตั้งโรงทานนี้ จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาช่วยกัน โดยการทำอาหารปรุงสุกใหม่ แจกถุงยังชีพ นำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ มอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนทุก ๆ ท่าน.