คณะสงฆ์เมืองปทุมปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม คลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ได้มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น เพื่อส่งมอบบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ และประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของ จ.อุบลราชธานี
โดยมีพระครูวิบูลวรคุณ เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฯ พร้อมด้วย พระครูสุวรรณวรการ รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม เจ้าคณะอำเภอ และคณะทำงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ในฝ่ายฆราวาส มีคุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ผู้แทนคณะกรรมดำเนินงานงานฯ ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ, ศูนย์การค้าตลาดรังสิต, ตลาดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จ.ปทุมธานี, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรร อ.คลองหลวง, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน, มูลนิธิธรรมกาย, องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (V-PEACE) เป็นต้น เข้าร่วมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

การปล่อยขบวนรถบรรทุกมุ่งตรงสู่ จ.อุบลราชธานี ในครั้งนี้ มีข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นรวมน้ำหนักกว่า 30 ตัน ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากพระสงฆ์ และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมสมทบเป็นธารน้ำใจ โดยการดำเนินงาน “โครงการมอบทาน มอบธรรม” ของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ตามมติคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ร่วมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดพิธีตักบาตรพระ 100 รูป ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 และพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ตลาดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ด้าน นายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวว่า “ขบวนรถบรรทุกข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น เพื่อบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือพระสงฆ์ และประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันนี้ จะมุ่งตรงสู่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถุงยังชีพที่เกิดขึ้นจากจิตอันเป็นกุศลของพระสงฆ์ และประชาชนจังหวัดปทุมธานี ทั้งส่วนที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์รวบรวม และส่วนที่พุทธศาสนิกชนรวมแรงใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ 100 รูป ที่ศูนย์การค้าตลาดรังสิต และทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป ที่ตลาดนัดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่ แล้วพระสงฆ์มีฉันทานุมัติมอบอาหารจากการบิณฑบาตให้จัดทำเป็นถุงยังชีพนี้

ส่วน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า ในวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ จะได้ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบทาน มอบธรรม นำส่งกำลังใจพร้อมถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นเสมือนพลังแห่งธารกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ส่งมอบไปพร้อมกับความห่วงใยที่พระสงฆ์ และคนไทยมีให้กันและกัน อันแสดงออกว่าคนไทยมีน้ำใจให้กันเสมอ และในยามเกิดทุกข์ภัยเราจะไม่ทิ้งกัน และจะผ่านพ้นทุกข์ภัยนี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบถุงยังชีพ เพื่อมอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือพระสงฆ์ และประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ โดยทางมูลนิธิธรรมกาย จะเป็นผู้ประสานและดำเนินการโดยเร่งด่วนที่สุดต่อไป…