คณะสงฆ์มอบถุงยังชีพผ่าน นอภ.คลองหลวงช่วยเหลือปชช.ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19

Ipueiras เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2563 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ได้มอบถุงยังชีพ “ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 ชุด เพื่อส่งมอบถึงประชาชน ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยห่วงใยช่วยเหลือผู้ได้รับความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยมี พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ , พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) , พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย , พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และคณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมมอบถุงยังชีพ และที่กดแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 ชุด ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ จัดทำขึ้น เพื่อมอบเป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้บริการส่งเสริมมาตรการต้านโรคระบาดให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อีกด้วย
จากนั้น เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย พร้อมคณะ ได้พร้อมใจกันน้อมถวายถุงยังชีพ “ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” แด่เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อีกจำนวน 200 ชุด เพื่อสมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ จะมีการร่วมดำเนินการ ณ วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อไป
ด้าน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ ผู้ประสานงานฯ กล่าวว่า สำหรับการมอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงของคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อมอบเป็นสาธารณสงเคราะห์ ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยปรารถนาที่จะส่งแรงใจร่วมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นผ่านท่านนายอำเภอคลองหลวง และโรงทานตามพระดำริฯ ในพื้นที่ ซึ่งภายในถุงยังชีพ บรรจุด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง นมกล่อง และน้ำดื่ม โดยการสนับสนุนของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ซึ่งนอกจากการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้แล้ว คณะทำงานฯ โดยการนำของพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยังได้สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงทานของวัดต่าง ๆ ด้วยการมอบผักปลอดสารพิษ นมกล่อง แอลกอฮอล์ล้างมือ และอื่น ๆ, ร่วมส่งเสริมมาตรการต้านโรคระบาดด้วยการมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับวัด องค์กร และสถานศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เราก้าวผ่านพ้นภัยโรคระบาดนี้ไปด้วยการแบ่งปัน
ส่วน นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า ทางอำภเอคลองหลวงได้เล็งเห็นว่ามีชาวบ้านผู้ยากไร้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อได้รับถุงยังชีพจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี จะได้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 และทำให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป.