คณะสงฆ์ปทุมธานีพร้อมศิษย์ปล่อยปลา 2,000ตัว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมเปี่ยมสุข

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่สวนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม และภาคีเครือข่ายคณะศิษย์ฯ ร่วมเปิดวังมัจฉา เขตอภัยทาน และปล่อยพันธุ์ปลาดุก จำนวน 2,000 ตัว ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมเปี่ยมสุข
ภายในกิจกรรมมี พลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ , นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี , คุณสุดารัตน์ ชินวิรารัฒน์ ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต , คุณพิทยรัศมิ์ ชินวิรารัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดบางเดื่อ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี , ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และเครือข่ายศิษย์ฯ ร่วมเปิดวังมัจฉา เขตอภัยทาน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมเปี่ยมสุข ปล่อยพันธุ์ปลา 2,000 ตัว เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา คืนแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นการพัฒนาวัดตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อร่วมกันสร้างสุขให้ขุมชนตามบทบาทภารกิจ แบะภาครัฐ โดยผู้นำชุมชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน เชื่อมโยงและร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับวัดซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ในการทำกิจกรรมสร้างสุขร่วมกันระหว่าง วัด และ คนในชุมชน เพื่อทำให้วัดเกิดความมั่นคง และชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งวัดบางเดื่อตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนชาวมอญรามัญ ทางวัดมีโป๊ะลอยน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ให้ทาน อาหารปลา เพื่อแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน ไม่เพียงกับเพื่อนมนุษย์เท่านั้น แต่ยังแผ่ไปถึงสัตว์โลกด้วย อานิสงส์ผลบุญนี้จะส่งผลให้ผู้ให้อายุยืนยาว ไม่เจ็บป่วย สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนั่นเอง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรม นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน.