คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมมูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ขยายผลส่งมอบธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และกรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบธารน้ำใจ “ถุงยังชีพ” ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านเผ่าสำพัน เมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ซึ่ง “ถุงยังชีพ” ที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของใช้จำเป็นนั้น มอบส่งธารน้ำใจจากวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเกิดจากการดำเนินงาน “โครงการมอบทาน มอบธรรม” โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ อีกทั้ง ยังมาจากข้าวสารอาหารแห้งบิณฑบาตที่คณะสงฆ์มอบให้ในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ตลาดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี…