Good News Daily TH ข่าวสารออนไลน์

buy priligy in india Life for good, Life for world อัพเดทข่าวสดใหม่ทั่วโลก

“โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”


http://phfitpersonalized.com/2015/page/2/ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พระทวีทรัพย์ สนฺตมโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ เป็นประธานการประชุมอบรมให้ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งเป็นการดำเนินงานฯ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีพระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมายจากวัด, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม, ไวยาวัจกรและกรรมการวัด, สารวัตรกำนันฯ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6, ผู้นำชุมชน, ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามและโรงเรียนวัดนิเทศน์, ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ, ผู้บริหารบริษัท ไทยนำทิพย์ จำกัด โรงงานรังสิต บริษัท เซ่งเฮง นูลเดิ้ล จำกัด บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม ยิ่งเจริญ ทาวเวอร์เครน เซอร์วิส จำกัด บริษัท คิงส์สตาร์ เมทัล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด และบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฯ

mintop forte foam 5 buy online
ในโอกาสนี้ นายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี และกรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปภัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “3 พันธกิจ, 5ส เครื่องมือ, 7 แนวทางการดำเนินงาน และ 9 แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่” เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการบรรยายอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในที่ประชุมฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ (คณะกรรมการ 5ส) จากนั้น ได้ร่วมกันประกาศนโยบาย 5ส และสำรวจพื้นที่ร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา และจัดทำแผนในการปรับปรุงต่อไป โดยคณะกรรมการฯ มีมติร่วมกันให้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ ในส่วนพื้นที่ “คลังสงฆ์” เป็นครั้งแรกในวันพระแรกของเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ต่อไป…

ความเห็นล่าสุด