Good News Daily TH ข่าวสารออนไลน์

click over here Life for good, Life for world อัพเดทข่าวสดใหม่ทั่วโลก

มูลนิธิธรรมกายถวายมหาสังฆทาน 50​ วัดที่ประเทศกัมพูชา


image source เมื่อวันที่​ 17​ สิงหาคม​ พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย​ และพระมหาสุรัตน์​ อคฺครตโน​ นำคณะศิษยานุศิษย์จากวัดพระธรรมกายประกอบพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุ,เทียนพรรษา​ และจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 50 วัด ในประเทศกัมพูชา

websites โดยได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี กิตติบัณทิต นน แงด สังฆนายกฝ่ายมหานิกายแห่งประเทศกัมพูชา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดพนมเปญ และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 50 วัด รับการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายที่จะถวายกำลังใจให้แด่คณะสงฆ์ทั้ง 50 วัด ที่ได้อยู่รักษาพื้นที่ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอยู่ในภูมิภาคต่างๆของกัมพูชา…