กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจชาวพุทธโคกโพธิ์

วันนี้ (10 ก.ย. 62) พระอาจารย์เดชพัฒนา ถิรเสฏฺโฐ ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี นำนักเรียนชาวพุทธโรงเรียนวัดอัญญาสิการาม (โรงเรียนห้วยเงาะ) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตาตานี จำนวน 60 คน ระดับชั้น ป.1-ป.6 สวดมนต์ นั่งสมาธิ โดยศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้ทางโรงเรียนไว้ประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนด้วย

วันเดียวกันที่โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ พระรุ่งคุณ ฉนฺทสโร จากศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี นำคณะครูและนักเรียนกว่า 70 คน สวดธรรมจักร นั่งสมาธิ ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาและดำเนินชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้

พระอาจารย์เดชพัฒนา ถิรเสฏฺโฐ กล่าวว่า อ.โคกโพธิ์ มีชุมชนไทยพุทธประมาณ 12 หมู่บ้าน จำนวนพันกว่าครัวเรือน กิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียนรวมถึงชาวพุทธในชุมชน ให้ยึดมั่นในศีลธรรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดโรงเรียนให้เหนี่ยวแน่นยิ่งขึ้น สมกับคำขวัญว่า “พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” …