Good News Daily TH ข่าวสารออนไลน์

check this site out Life for good, Life for world อัพเดทข่าวสดใหม่ทั่วโลก

พรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือร้อง กกต.ขอความเป็นธรรมเรื่องการยื่นยุบพรรค


cheap Lyrica canada เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราขการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และนายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส จังหวัดปทุมธานี เขต3 พรรคอนาคตใหม่ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อร้องเรียนขอทราบเหตุผลและขอคัดสำเนาการสืบสวนไต่สวนของเจ้าพนักงาน ,คณะกรรมการการสืบสวนและไต่สวน ,ความเห็นของเลขาธิการการเลือกตั้ง , คณะอนุกรรมการวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นไปโดยมิชอบหรือไม่

http://endsdhi.com/27543-dtf70387-rencontre-en-cam.html
ด้าน นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ตนเองเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการวินิจฉัยของ คณะกรรมการ กกต. โดยมีความเห็นส่วนตัวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นไปโดยชอบหรือไม่ จึงได้มายื่นหนังสือร้องขอเหตุผลถึงกระบวนการวินิจฉัยและพิจารณาดังกล่าว โดยควรจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นธรรมและเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนได้อย่างชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรมตามระบอบรัฐธรรมนูญและกระบวนการกฎหมายที่ถูกต้อง…