กอ.รมน.ปทุมดูการเลือกตั้งหมู่บ้านหวั่นทะเลาะวิวาท

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ลานเอนกประสงค์ข้างอาคารสโมสร หมู่บ้านภัสสร3 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.อ.จรัส วาดเขียน หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอคลองหลวง พร้อมเจ้าหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกว่า30นายมาเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อจัดการประชุมสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภัสสร3 และภัสสร3 ริมคลอง

นับตั้งแต่หมู่บ้านภัสสร3 และภัสสร3 ริมคลองได้ทำการควบรวมเป็นหมู่บ้านเดียวกันตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 และข้อเท็จจริงปรากฎตาม ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ตรวจสอบปรากฏดังนี้ 1.นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภัสสรสามและภัสสรสามริมคลองยื่นขอจดทะเบียนจัดการควบรวมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามหนังสือสำคัญของการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.10)ทะเบียนเลขที่6/ 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ไม่ปรากฏรายชื่อคณะกรรมการบริหาร 2.ด้วยเหตุนี้ นายฐิติวัฒน์ อยู่ร่วม ในฐานะตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านจึงได้ขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 / 2562 เพื่อสรรหาคณะกรรมการบริหาร โดยบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้ามาบริหารจัดการนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรภัสสร3 และภัสสร3 ริมคลอง จำนวน 14 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้จะได้ส่งผลการเลือกตั้งไปยัง สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ให้รับรองคณะกรรมการชุดนี้ และจะได้ทำมีการบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน

ด้าน พ.อ.จรัส วาดเขียน หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เพื่อให้การบริหารจัดการภายในนิติทั้งหมู่บ้านภัสสร3 และภัสสร3 ริมคลอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์กับสมาชิกภายในหมู่บ้าน ทาง กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ได้เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าใครผิดใครถูก ให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม เป็นไปตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ส่วนการเลือกตั้งคณะกรรมการฯได้ข้อสรุป ว่าจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด 509 หลังคาเรือน มี ลูกบ้านมาร่วมลงคะแนน เลือกตั้ง 126 คน 1คน ต่อ 1 หลังคาเรือน เพื่อส่งรายงานแก่สำนักงานที่ดินคลองหลวง ในรับรอง การเลือกตั้งดังกล่าวต่อไป…