กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์พระราชทานที่ รพ.ปทุมธานี

http://garrygolden.com/wp-content/plugins/leaflet-maps-marker/leaflet-fullscreen.php?layer=0 ที่โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมานี นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา , นางภากมล รัตตเสรี กรรมการเเละรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์พระราชทาน และสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพ (หน้ากากผ้า) จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (โรคระบาดต่าง ๆ) สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นผู้แทนรับมอบ
ด้าน นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี กล่าวว่า กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (โรคระบาดต่าง ๆ) สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบแอลกอฮอล์พระราชทานบรรจุถัง ถังละ 25 ลิตร ให้โรงพยาบาลปทุมธานี 30 ถัง ทางโรงพยาบาลจะได้ส่งมอบ แอลกอฮอล์พระราชทาน ให้กับโรงพยาบาลสามโคก 10 ถัง และโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 10 ถัง พร้อมสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพ (หน้ากากผ้า) ซึ่งเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับฉีดพ่นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบแอลกอฮอล์พระราชทานบรรจุถัง ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายในอำเภอเมืองปทมธานี จำนวน 19 แห่ง แห่ง ละ 1 ถัง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายในอำเภอสามโคก จำนวน 11 แห่ง แห่ง ละ 1 ถัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายในอำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 11 แห่ง แห่ง ละ 1 ถัง เพื่อป้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด-19 และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หรือโรคระบาดต่าง ๆ…