กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจัดมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์เลิศล้ำวัฒนธรรม

order Ivermectin over the counter    เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ลานโปรโมชั่น  ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  นายยงยุทธ ป้อมเอี่อม นายอำเภอลำลูกกา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม นำวัฒนธรรมชุมชนมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยมีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่ารายงาน มาเที่ยวงานเดียวได้ของฝากครบ 4 จังหวัดภาคกลางปริมณฑล

   โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต บริเวณชั้น 2 ลานโปรโมชั่น บรรยากาศภายในงานมีการจำหน่ายและสาธิตเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมกว่า 100 รายการ ประกอบด้วย 1.จังหวัดปทุมธานี  ได้แก่ จิตรกรรมบนใบบัว ผ้าทอใยบัวหลวง ผ้ามัดย้อม ผ้าปักสไบมอญ ดอกบัวประดิษฐ์    ข้าวแช่ เมี่ยงคำกลีบบัว ปลาดุกสมุนไพร น้ำนมข้าวยาคู 2.จังหวัดนนทบุรี อาทิเช่น หัวโขนจิ๋ว พวงมาลัยมือ หมวกจักสานจากต้นกก ขนมเทียนสลัดงา ทอดมันหน่อกะลา น้ำพริกเผาบ้านร้อยปี ไข่เค็มสมุนไพร 3.จังหวัดสมุทรปราการ อาทิเช่น การวาดรูปด้วยปลายมีด ผ้ามัดย้อมจากลูกพิลังกาสา สานกระเป๋าใส่แก้ว    จักสานผักตบชวา กระเป๋าสานจากปอ กุ้งเหยียด ลอดช่องโบราณ ขนมพื้นบ้านพระประแดง ปลาหมอทอดแดดเดียว ขนมจากใจ ผลิตภัณฑ์ใบขลู่ ขนมไทยบางเสาธง ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลา บางโฉลง 4.จังหวัดนครปฐม อาทิเช่น ฐานบัวรองพระพุทธรูป (ดินปั้น) ดอกไม้ดินปั้น ครอบแก้วมงคลศิลป์ ยาดมเปลือกส้มโอ  มะม่วงน้ำปลาหวาน เมี่ยงคำโบราณ ข้าวหมกไก่ หมี่กรอบ น้ำพริกสำเร็จรูป ขนมเปี๊ยะแม่เอย

    ด้าน นายยงยุทธ ป้อมเอี่อม นายอำเภอลำลูกกา กล่าวว่า โครงการมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม เป็นการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตอบโจทย์แผนพัฒนา ด้านต่าง ๆ ของประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน  ให้เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม  ให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม 

    ส่วน นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด ผ่านการนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดรวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง อาทิ สุนารี ราชสีมา รุ่ง สุริยา และเต้ย ไมค์ทองคำ ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. ตลอดการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ ช้อป สินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง และชิมฟรีสุดยอดอาหารคาว – หวานพื้นถิ่น…