กมธ.สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาควบคุมการใช้สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ต.ค.62 ที่ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง ควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมแนวทางการบริหารการจัดการสินค้าเกษตรที่จำหน่ายในตลาดค้าส่งให้ปลอดจาดสารพิษตกค้าง โดยมีนายชาธิป รุจนเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และนายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูล ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ให้การต้อนรับ

ด้านนายชวลิต วิชยสุทธิ์ กล่าวว่า ในการมาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมครั้งที่ได้มีพรรคการเมืองจากทุกพรรคมาเป็นคณะกรรมการและได้ไปดูผักที่นำเข้าจากต่างประเทศพร้อมทั้งผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าทางเราได้ตระหนักถึงสารพิษที่ตกค้างอยู่ในผักผลไม้ที่จะเข้าสู่ร่างกายของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในการบริหารจัดการและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรที่มีการนำเข้ามาจำหน่วยในตลาดกลางขายส่งขนาดใหญ่ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง…