กกต.และปปช.จับมือสมาคมนักข่าวปทุมธานีอบรมนักเรียนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต สมาคมนักข่าวปทุมธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย” มีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จังหวัดปทุมธานี
โดยการจัดการอบรม “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” ได้รับการสนันสนุน จากชมรมรวมใจรักปทุมธานี ชมรมจักรยานสามวัย บางเดื่อ ชมรมรำไทยสไบมอญบางเดื่อ และมีนักเรียนจาก โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบํารุง” , โรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบำรุง โรงเรียนปทุมวิไล , เครือข่ายคนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี รวมจำนวน 200 คน มีวิทยากรประกอบด้วย 1.นายสุธนร์ สายสงวน สำนักงาน ปปช.ปทุมธานี 2.นางสาวภัทรา จงรู้รอบ สำนักงาน กกต.ปทุมธานี มาถ่ายทอดความรู้

นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต สมาคมนักข่าวปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกิจกรรมโครงการ ลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยการนำเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน จำนวน 3,500 คน ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีเจตนาเพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และปลูกค่านิยมเป็นจิตสำนึก ไม่ทนต่อความทุจริต จากนั้นได้มีการขยายโครงการไปช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย มีการมอบรถเข็นวีลแชร์ กว่า 1,000 คัน ส่วนโครงการในวันนี้ เป็นโครงการความรวมมือระหว่าง ปปช. กกต. สื่อมวลชน และกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ ในหัวข้อ พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย มีวิทยากรจาก 2 หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และปลูกจิตสำนึก รณรงค์ให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมถึงเป็นเครือข่าย ให้กับ กกต.ในการป้องกันและปราบปรามในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
นางสาวจิณห์นิภา อินทรเมรี ม.5 รร.ปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” กล่าวว่า จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในวันนี้จะไปเชิญชวนให้ญาติพี่น้องและคนรู้จักไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งแล้ว เราก็ต้องไปใช้สิทธิ์ของเรา ไม่เช่นนั้นอาจจะได้คนไม่ดีเข้ามาเป็นตัวแทนเราก็ได้ ตามที่ทางวิทยากรบอก เราต้องศึกษาประวัติของบุคคลที่เราจะเลือกว่าเป็นคนอย่างไร ไม่เลือกคนที่มาซื้อเสียง เพราะเป็นการโกง เนื่องจากเมื่อเขาได้เข้าไปแล้ว จะต้องถอนทุนคืนเป็นต้น.