กกต.ปทุมธานีประดิษฐ์เฟสชิลด์สู้ภัยโควิดเตรียมลงพื้นที่ติวเข้มเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์เฟสชิลด์ สู้ภัยไวรัสโควิด-19 (Face Shield D.I.Y.) เพื่อเตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การทุจริตการเลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น การซื้อสิทธิขายเสียง พร้อมสำรวจความคิดเห็นลักษณะผู้นำที่ประชาชนอยากได้
ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีต้องลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การทุจริตการเลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเฟสชิว เพื่อความสะดวกในการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมาทาง กกต.ได้แบ่งเขตทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีการแบ่งเขตอย่างน้อย 3 รูปแบบ โดยคำนึงถึงจำนวนประชากร การคมนาคมการเดินทางที่สะดวก มีพื้นที่ติดต่อกัน ที่ผ่านมาได้เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งให้พิจารณา คัดเลือกเพื่อแบ่งเขตการเลือกตั้งในอนาคต.