กกต.ปทุมติวเข้มผู้สมัคร นายก อบจ. ส.อบจ.หาเสียงโปร่งใสไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

Offa เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมปทุมชาติ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการจัดโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
โดยการดำเนินโครงการให้ความรู้เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ระหว่างผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 36 เขตเลือกตั้ง จำนวน 81 คน และผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ , เบอร์ 2 พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และเบอร์ 3 นางสาวกรรณิการ์ นาคอินทร์ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คณะวิทยากร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับการเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จังหวัดปทุมธทานีมีภาพบรรยากาศที่ดีออกสู่สาธารณะชน สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในห้าที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงและมีความรุนแรง อาทิเช่น ศึกช้างชนช้าง ศึกชนช้างมันหยด สนุกแน่ เพื่อเป็นการแก้ไขและลดความขัดแย้งการเลือกตั้ง ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี จึงจัดโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และการรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อเลือกคนดีมาเป็นผู้แทนในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง.